Privacy Policy


Wat voor gegevens verzamelen wij?


Log file informatie


Analytische diensten


Hoe gebruiken wij deze informatie?


Hoe wordt deze informatie gedeeld?


Zeggenschapswijziging


Wettelijk verzoek en voorkoming schade


Internationale overdraging


Bewaartermijn


Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit


Applicaties, websites en diensten van derden


Privacy van kinderen


Wijzigingen


Contact