Algemene Voorwaarden 4bishosting.com


Artikel 1 – Definities


Artikel 2 – Toepasselijkheid


Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming overeenkomsten


Artikel 4 – Inhoud van de overeenkomst en meerwerk


Artikel 5 – Derden


Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever in het algemeen


Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst


Artikel 8 – Duur van de overeenkomst


Artikel 9 – Verbod overname personeel


Artikel 10 – Prijs en betaling


Artikel 11 – Reclames, klachten en garanties


Artikel 12 – Overmacht


Artikel 13 – Opschorting en ontbinding


Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring


Artikel 15 – Geheimhouding en privacy


Artikel 16 – Risico-overgang


Artikel 17 – Intellectueel Eigendom


Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze


Artikel 19 – Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen


Artikel 20 – Acceptatie


Artikel 21 – Hostingdiensten


Artikel 22 – Notice and Take Down


Artikel 23 – Malware en/of virussen


Artikel 24 – Domeinregistratie


Download PDF